Welkom bij
KT Helpt Elkander
Vollezele

De Feestzaal

Toneelopvoeringen 2023

Zaterdag 16 December 2023 om 20u

Zondag 17 December 2023 om 15u

Vrijdag 22 December 2023 om 20u

Zaterdag 23 December 2023 om 20u
Maandag 25 December 2023 om 20u

(Hier komt weldra meer info)